Şarkiyatçılık: Batı'nın Şark Anlayışları - Turkey: Metis Yayınları, 2010.

  1. Manifestation
    1. Edward Wadie Said
    1. Berna Ülner
    1. Turkey
    1. Metis Yayınları
  2. 2010